Zolty Cesarz

  

 

Rolnictwo ekologiczne od lat rozwija się dynamicznie w Unii Europejskiej. W roku 2001 Sejm uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym, która miała pomóc z rozwoju tej gałęzi gospodarki. SixtyTwo International Consultants - polsko-niemiecka firma konsultingowa - twierdzi, że polski rynek żywności ekologicznej, szacowany obecnie na 50 milionów Euro, powinien wzrosnąć dziesięciokrotnie w ciągu najbliższej dekady.

Czy rolnictwo ekologiczne może stać się kołem napędowym modernizacji

i zrównoważonego rozwoju w Polsce?

 

 

JAK ROZPOZNAWAĆ ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNĄ


Żywność ekologiczna, czyli wytworzona ściśle według zasad rolnictwa ekologicznego (sprecyzowanych w Rozporządzeniu Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów i środków spożywczych) oferowana do sprzedaży w sklepach detalicznych powinna być zapakowana w jednostkowe opakowania
i odpowiednio oznakowana.

Na etykietach muszą być umieszczone następujące informacje:

*nazwa jednostki certyfikującej lub numer upoważnienia nadanego jednostce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

*napis "PL - rolnictwo ekologiczne - system kontroli WE";

 

 Logo umieszczane na produktach bio obowiązujące do połowy roku 2011:

 

 

 Logo Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland

 

 

 

Logo na produktach ekologicznych wytworzonych w Unii Europejskiej w języku polskim

 

 

 

NOWY ZNAK BIO

 

Od 1 lipca 2010 w krajach Unii Europejskiej obowiązuje nowy znak BIO. Po dwóch latach okresu przejściowego ma on być jednolitym oznaczeniem dla wszystkich produktów ekologicznych.

Nowe logo, określane również jako listek BIO, może być używane tylko dla produktów wytworzonych według norm ekologicznych Unii Europejskiej.

Prawo certyfikowania produktu nowym logo mają – jak teraz – produkty, których 95% składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego.
Krajowe i prywatne oznaczenia są nadal dozwolone. Nowością jest, że razem z nowym logo pojawi się widoczny numer kodowy. Składa się on z następujących części: pierwsze dwie litery oznaczają ISO kraju, w którym przeprowadzona została ostatnia kontrola procesu przetwórstwa (najczęściej dotyczy to miejsca pakowania). Kolejne trzy litery oznaczają obowiązujące w tym kraju oznaczenie gospodarki ekologicznej. Następne litery (maksymalnie 3) dotyczą instytucji przeprowadzającej kontrolę. Przykład: DE-ÖKO-013.

Również miejsce produkcji wyjściowych produktów rolniczych musi być od 1 lipca widoczne na etykietach.

 

Obowiązującymi oznaczeniami są: rolnictwo UE, rolnictwo spoza UE lub Rolnictwo UE /spoza UE. Jeżeli wszystkie składniki zostały wytworzone w jednym kraju, możliwe jest podanie jego nazwy.

Oznaczenie kraju pochodzenia musi być wydrukowane bezpośrednio pod numerem kodowym instytucji wykonującej kontrolę. Tak więc dzięki nowym przepisom klient będzie mógł wiedzieć, czy jego truskawki nie przyjechały z Chin, a czosnek z Argentyny. Do dobrej woli producenta i pakującego pozostawiono poinformowanie klienta z jakiego konkretnie kraju pochodzi produkt. To i tak plus w porównaniu ze starymi przepisami, według których klient miał prawo dowiedzieć się jedynie, w którym kraju przepakowano towar. Okres przejściowy dla wprowadzenia nowego logo wynosi 2 lata.

 

Logo jednostek certyfikujących:

 

 


EKOGWARANCJA PTRE Lublin RE-01/2005/PL

 

 

 


PNG Zajączków k. Kielc RE-02/2005/PL

 

 

 

 

COBICO Kraków RE-03/2005/PL

 

 

 

 BIOEKSPERT Warszawa RE-04/2005/PL

 

 

 

 BioCert Małopolska Kraków RE-05/2005/PL

  

 

 

 


Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Piła RE-06/2005/PL

 

 

 

 

AGROBIOTEST Warszawa RE-07/2005/PL

 

 

Jakość żywności ekologicznej musi odpowiadać warunkom stawianym produktom żywnościowym dopuszczonym do obrotu detalicznego i na etykietach powinny się znajdować także informacje obowiązujące na wszystkich produktach żywnościowych: nazwa produktu, nazwa i adres producenta, data produkcji, okres przydatności do do spożycia.

Jeżeli żywnościowe produkty ekologiczne są sprzedawane luzem w sklepach detalicznych lub gdy sprzedawcą jest rolnikmuszą oni legitymować śię aktualnym certyfikatem zawierającym spis sprzedawanych produktów, wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Powszechnie przyjęte pochodne wyrazu "ekologiczne", zawierające przedrostki bio- lub eko- oraz wszystkie wyrazy bliskoznaczne są zastrzeżone wyłącznie dla produktów spożywczych wytworzonych zgodnie z Rozporządzeniem 2092/91/EWG. Jeżeli ktokolwiek nadużywa tych wyrazów oznaczających lub reklamując produkty spożywcze jako ekologiczne, gdy nie zostały one wytworzone zgodnie z zasadami w/w Rozporządzenia, to jest pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie Art. 15 Ustawy o rolnictwie ekologicznym.


 

Gdzie można uzyskać informacje o żywności

 ekologicznej? 

* W Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, tel.: 022 6232930, e-mail: pmodlinski@ijhars.gov.pl, www.ijhars.gov.pl (spis rolników i przetwórni ekologicznych),

* W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, tel.: 048 3656900, fax: 048 3654970 e-mail: radom_sekretariat@cdr.gov.pl, www.cdr.gov.pl/radom/ (baza danych przetwórni ekologicznych),

* W Stowarzyszeniu Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND - Oddział Kujawsko-Pomorski, Przysiek k. Torunia, 87-134 Zławieś Wielka, tel./fax: 056 6789239, www.ekoland.org.pl (rolnicy, przetwórnie, sklepy),

* W Polskim Klubie Ekologicznym Kole Miejskim w Gliwicach ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice, skr.pocztowa 489 tel./fax: 032 2318591, e-mail: biuro@pkegliwice.pl, www.pkegliwice.pl

 

 

 

 Powrót na początek stronyPowrót do strony głównej Wizytówka

  O nas Nasze sklepy Wegetariański Świat Sklep Żółty Cesarz